بازدید از آموزشگاه

روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه 1400 کارکنان اداره بهداشت  و درمان پایگاه امام علی علیه السلام  جهت بازدید آموزشگاه در فصل امتحانات حضور یافتند و چون امتحانات پایه ی نهم به صورت حضوری می باشد لذا حوضه امتحانی را از لحاظ رعایت کردن پروتکل های بهداشتی  و رعایت فاصله ی اجتماعی مورد ارزیابی قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20