بازدید کارشناس محترم ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش از آموزشگاه

دوشنبه 3 بهمن ماه 1401، کارشناس محترم ارزیابی عملکرد اداره آموزش و پرورش شهرستان، سرکار خانم رمضانی مقدم از آموزشگاه ، بازدید نمودند ، برخی شاخص‌های بازدید به شرح ذیل می باشد :

  • بررسی وضعیت ایمنی آموزشگاه
  • بررسی وضعیت بهداشتی مدرسه
  • نحوه کنترل درب ورودی موقع ورود و خروج دانش آموزان
  • امضاء دفتر حضور و غیاب دبیران
  • میزان همکاری عوامل اجرائی آموزشگاه با بازدیدکنندگان
  • کیفیت اجرای نماز جماعت
  • کیفیت اجرای کلاسهای آموزش خانواده
  • نحوه رعایت پوشش و شئونات اسلامی
  • نحوه فعالیت های مشاوره ای
  • رعایت اصل صرفه جویی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20