برگزاری آخرین جلسه ی شورای دبیران در سال ۱۴۰۱

یکشنبه 21 اسفند ماه ۱۴۰۱ ، آخرین جلسه ی شورای دبیران در سال ۱۴۰۱ برگزار گردید و مدیریت محترم آموزشگاه ، سرکار خانم مدبری در مورد مسائل آموزشی و پرورشی در  این هفته آخر و ایام تعطیلات عید ، صحبت نموده و از دبیران خواستند در ایام نوروز ، از طریق گروه های پیام رسان سروش یا شاد با دانش آموزان در ارتباط باشند .

مدیریت محترم ، در پایان جلسه به همکاران گرامی ، هدیه نوروزی ، تقدیم نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20