حضور دانش آموزان در کارگاه کامپیوتر

دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 ، از ساعت 7:30 الی 12:30 دانش آموزان هر سه ، به ترتیب هشتم ، نهم ، هفتم جهت آموزش بخش کامپیوتر در س کار و فناوری ، در کارگاه کامپیوتر کانون فرهنگی تربیتی عاطفه حضور یافتند . دبیر مربوطه سرکار خانم حمیدیان و معاون فناوری آموزشگاه ، سرکار خانم سیفی همراه دانش آموزان در کارگاه حضور داشتند . در جلسه اول برنامه نویسی پایتون آموزش داده شد و دانش آموزان چند مسأله ریاضی را با برنامه نویسی حل نمودند و اجرای برنامه را مشاهده کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20