معرفی پرسنل

 • سیده الهام قریشی

  سیده الهام قریشی

  لیسانس مشاور
 • لیلا زارعی

  لیلا زارعی

  فوق دیپلم مربی بهداشت
 • مهناز منصوری

  مهناز منصوری

  فوق دیپلم معاون آموزشی
 • کبری خوئی

  کبری خوئی

  لیسانس معاون پرورشی
 • اکرم رمضان نژاد

  اکرم رمضان نژاد

  لیسانس مدیر