معرفی پرسنل

 • راضیه سیفی

  راضیه سیفی

  فوق لیسانس فناوری اطلاعات معاون فناوری اطلاعات
 • ملیحه ابوترابی

  ملیحه ابوترابی

  کارشناسی آموزش ابتدایی مشاور تحصیلی
 • سیده الهام قرشی

  سیده الهام قرشی

  لیسانس مشاور
 • الهام شریفی

  الهام شریفی

  لیسانس مربی بهداشت
 • مهناز منصوری

  مهناز منصوری

  فوق دیپلم معاون آموزشی
 • نجمه مدبری

  نجمه مدبری

  لیسانس مدیر
 • کبری خوئی

  کبری خوئی

  لیسانس معاون پرورشی