شرکت دانش آموزان در همایش بزرگ زنگ انقلاب

پنج شنبه 12 بهمن ماه 1402 همایش بزرگ زنگ انقلاب در میدان مرکزی برگزار شد.

در این همایش تعدادی از دانش آموزان به همراه کادر اداری آموزشگاه شرکت نمودند و همه دانش آموزان تمام مقاطع تحصیلی با هم سرود نسل آرمانی را اجرا نودند و گلبانگ زنگ انقلاب توسط 2 نفر از دانش آموزان به صدا درآمد و همگی شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر دادند و فضای خوبی در شهر طنین انداز شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20