شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه 1402

یکشنبه 22 بهمن ماه 1402 دانش آموزان عزیز و کادر اجرایی و آموزشی مدرسه در راهپیمایی باشکوه حضور فعال داشتند. و با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ براسرائیل مشت محکمی بر دهان ابرقدرتهای جهان زدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20