اجرای سرود دانش آموزان در مراسم افتتاحیه مدرسه انقلاب

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10/20