نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

بهار زیوری پایه نهم ، پادکست *
بهار زیوری پایه نهم ، پادکست مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : رتبه اول پادکست
ریحانه زراعتکار پایه نهم ، داستان کوتاه *
ریحانه زراعتکار پایه نهم ، داستان کوتاه مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : رتبه اول داستان کوتاه
بهاره شهامتی پایه نهم ، تصویرسازی *
بهاره شهامتی پایه نهم ، تصویرسازی مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : رتبه اول تصویرسازی
یاسمین قربانزاده پایه هشتم ، تذهیب *
یاسمین قربانزاده پایه هشتم ، تذهیب مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : رتبه اول تذهیب
ساجده کوهستانی پایه هشتم ، نگارگری *
ساجده کوهستانی پایه هشتم ، نگارگری مسابقات فرهنگی هنری پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : رتبه اول نگارگری