نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

زهرا غزنوی ۲۰
زهرا غزنوی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
آیناز فرهادی راد ۲۰
آیناز فرهادی راد نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
راحیل رحمانی ۲۰
راحیل رحمانی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
زهرا دربان حسینی ۲۰
زهرا دربان حسینی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
زینب عمادعشقی ۲۰
زینب عمادعشقی نوبت اول پایه تحصیلی : هشتم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز
ملیکا عبدالله نژاد ۱۹.۷۹
ملیکا عبدالله نژاد نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
ستایش قوامی ۱۹.۷۹
ستایش قوامی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
یاسمن قربان زاده ۱۹.۷۹
یاسمن قربان زاده نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : سوم
فاطمه نوریان ۱۹.۸۶
فاطمه نوریان نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : دوم
حدیثه فیض ۱۹.۹۳
حدیثه فیض نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
فاطمه شهابیان مقدم ۱۹.۹۳
فاطمه شهابیان مقدم نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : اول
نرگس نظیفی ۲۰
نرگس نظیفی نوبت اول پایه تحصیلی : نهم شهر : کاشمر رتبه : ممتاز